[vccitranslate]

Company Introduction

Người đại diện

PHẠM THỊ THANH XUÂN ; NGUYỄN THỊ KIM LAN

Position

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng

Field of activity

Kinh doanh gạch, đá, cát, xi măng, sắt. Dịch vụ cho thuê kho, vận tải hàng hóa.