[vccitranslate]

CTY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG THUẬN PHÁT

Company Introduction

Người đại diện

VÕ BÁ NGUYÊN

Position

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

19. Các ngành dịch vụ khác

Field of activity

Tư vấn lập các hồ sơ, thủ tục môi trương, tài nguyên nước, khai thác khoáng sản. Thiết kế, thi công công trình xử lý chất thải: khí thải, nước thải, chất thải rắn. Lắp đặt, thi công công trình xử lý cấp, thông gió nhà xưởng. Cung cấp thiết bị ngành môi trường, cấp thoát nước,…