[vccitranslate]

Company Introduction

Người đại diện

HSO, CHIH – HAO

Position

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

14. Công nghệ thông tin – Bưu chính, viễn thông

Field of activity

Sản xuất phần mềm quản lý doanh nghiệp, cung cấp dịch vụ tư vấn và dịch vụ sửa chữa các thiết bị tin học,…

Contact Info

Address : Lô D.01, KCN. Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Q. 7, TP.HCM

Telephone : (84-28) 3770 0788

Fax : (84-28) 3770 0751

Email :

Website : www.dsc.com.tw