[vccitranslate]

CTY TNHH MTV TỔNG CTY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM

Company Introduction

Người đại diện

HUỲNH THẾ NĂNG

Position

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Field of activity

Sản xuất, chế biến, kinh doanh gạo, xuất nhập khẩu và nội địa. Sản xuất và kinh doanh bột mì, thực phẩm chế biến và các loại nông sản khác. Đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu -cánh đồng lớn – Kinh doanh vật tư nông nghiệp – Kinh doanh siêu thị và hệ thống các cửa hàng tiện ích, bao bì, cảng biển.