[vccitranslate]

Company Introduction

Người đại diện

PHẠM THẾ LINH

Position

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

4. Dệt – May – Da giày

Field of activity

Sản xuất chăn, dra, gối, nệm.

Contact Info