[vccitranslate]

Company Introduction

Người đại diện

LÊ THỊ THU HÀ

Position

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

3. Lắp ráp – Cơ khí – Chế tạo máy

Field of activity

Kinh doanh và gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại,…