[vccitranslate]

CTY TNHH MTV QUẢNG THĂNG – CN TP.HCM

Company Introduction

Người đại diện

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

Position

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Field of activity

Buôn bán đèn LED.