Company Introduction

Người đại diện

NGUYỄN VĂN ĐẠT

Position

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

10. Các ngành sản xuất khác

Field of activity

Sản xuất và kinh doanh viên nén mùn cưa,…

Contact Info