[vccitranslate]

Company Introduction

Người đại diện

TRẦN ANH VŨ

Position

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Field of activity

Kinh doanh các mặt hàng gạo, bột mì lương thực, thực phẩm chế biến, công nghệ phẩm, máy móc thiết bị, vật tư nông nghiệp, nguyên nhiên vật liệu.

Contact Info