[vccitranslate]

CTY TNHH MTV CN CTY TNHH MTV XNK, DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ HỒ GƯƠM

Company Introduction

Người đại diện

NGUYỄN NGUYỆT HÀ

Position

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Field of activity

Xuất nhập khẩu, du lịch và đầu tư.

Contact Info