[vccitranslate]

Company Introduction

Người đại diện

HỒ KHÁNH HOÀNG

Position

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Field of activity

Kinh doanh cơ khí và sắt, thép,…