[vccitranslate]

Company Introduction

Người đại diện

NGÔ MINH ĐỨC

Position

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Field of activity

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải, đại lý vé máy bay, đại lý vận chuyển hàng hóa đường hàng không và đường biển.