[vccitranslate]

Company Introduction

Người đại diện

NGUYỄN MINH THIỆN

Position

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

19. Các ngành dịch vụ khác

Field of activity

Tư vấn thiết kế xây dựng, trang trí nội thất, hàng thủ công mỹ nghệ.