[vccitranslate]

CTY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP NAM KHANG

Company Introduction

Người đại diện

ÔNG LƯƠNG ANH TUẤN

Position

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

19. Các ngành dịch vụ khác

Field of activity

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp, vệ sĩ.