[vccitranslate]

CTY TNHH BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERVICES VIỆT NAM

Company Introduction

Người đại diện

DEVAKALAI ANANDAN BALASUBRAMAN

Position

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Field of activity

Cung cấp dịch vụ thử nghiệm giám định, đánh giá, đào tạo và tư vấn cho ngành hàng tiêu dùng (dệt may, da giày, đồ gỗ, đồ chơi, đèn cầy, thủy sản, thực phẩm).