[vccitranslate]

CTY TNHH BÊNH VIỆN ĐA KHOA THANH VŨ MEDIC

Company Introduction

Người đại diện

PHẠM THANH VŨ

Position

GIÁM ĐỐC

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

13. Giáo dục – Y tế

Field of activity

Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá.

Contact Info