[vccitranslate]

Company Introduction

Người đại diện

HÀ HUY THẮNG

Position

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Field of activity

Xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản, cao su, xăng dầu.

Contact Info