[vccitranslate]

CTCP TM XNK THỦ ĐỨC – TIMEXCO

Company Introduction

Người đại diện

HOÀNG ĐÌNH SƠN

Position

Giám đốc

Phân ngành chính

D. KINH DOANH ĐA NGÀNH

Phân ngành cấp 1

20. Kinh doanh đa ngành

Field of activity

Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, sắt thép. Sản xuất, kinh doanh hàng xuất nhập khẩu, kinh doanh bất động sản, dụng cụ gia đình, kim khí, điện máy,… Dịch vụ nhà hàng tiệc cưới – hội nghị