[vccitranslate]

Company Introduction

Người đại diện

TRẦN VĂN TRÚNG

Position

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

12. Du lịch – Nhà hàng, Khách sạn

Field of activity

Dịch vụ du lịch, lữ hành, thương mại.

Contact Info