[vccitranslate]

CTCP TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN ĐẤT VIỆT VAC

Company Introduction

Người đại diện

ĐINH BÁ THÀNH

Position

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Field of activity

Quảng cáo ngoài trời tầm cao: quảng cáo hộp đèn độc lập, Unipole, banner. Quảng cáo ngoài trời tầm thấp.

Contact Info