[vccitranslate]

CTCP TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

Company Introduction

Người đại diện

TRẦN QUANG NGHỊ

Position

Chủ tịch

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

4. Dệt – May – Da giày

Field of activity

May mặc.