[vccitranslate]

Company Introduction

Người đại diện

BÀ VÕ THỊ LIÊN HƯƠNG

Position

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Field of activity

Bán buôn vật liệu xây dựng.

Contact Info