[vccitranslate]

Company Introduction

Người đại diện

PHÙNG QUANG HIỆP

Position

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

A. NÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

1. Nông – Lâm – Thủy sản

Field of activity

Sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu phân bón.

Contact Info