[vccitranslate]

Company Introduction

Người đại diện

Ông HUỲNH ĐÌNH TRỌNG

Position

Giám đốc

Phân ngành chính

A. NÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

1. Nông – Lâm – Thủy sản

Field of activity

Sản xuất và mua bán cao su. Sản xuất và mua bán hạt điều. Đóng gói và phân phối thực phẩm. Mua bán XNK nông sản: cà phê, tiêu, cao su, điều

Contact Info

Address : 80/2 Yên Thế, P.2 , Q.Tân Bình, TP.HCM

Telephone : (84-28) 3848 7769

Fax : (84-28) 3547 0668

Email : info@huynhgia.vn

Website : www.huynhgia.vn