[vccitranslate]

Company Introduction

Người đại diện

NGÔ ĐỨC VỤ

Position

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

6. Nhựa – Cao su – Giấy, bao bì – In ấn

Field of activity

Sản xuất ống nhựa cung cấp cho các ngành cấp thoát nước, điện lực xây dựng.