[vccitranslate]

Company Introduction

Người đại diện

NGUYỄN VĂN TOÀN

Position

Giám đốc

Phân ngành chính

D. KINH DOANH ĐA NGÀNH

Phân ngành cấp 1

20. Kinh doanh đa ngành

Field of activity

Sản xuất, chế biến các sản phẩm gỗ, xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng; thiết kế trang trí nội ngoại thất.