[vccitranslate]

CTCP GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA ĐẠI TÂY DƯƠNG

Company Introduction

Người đại diện

THÀNH QUANG TIẾN

Position

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Field of activity

Giám định hàng hóa xuất nhập khẩu (nông sản, sắt thép, vật liệu xây dựng, hóa chất, thiết bị,…).