Company Introduction

Người đại diện

ANTHONY VIET TRAN

Position

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

8. Điện – Điện tử

Field of activity

Sản xuất bo mạch điện tử.

Contact Info