[vccitranslate]

CTCP CHUỖI CUNG ỨNG BỀN VỮNG

Company Introduction

Người đại diện

NGÔ HỚN ĐÌNH

Position

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Field of activity

Thương mại và xuất nhập khẩu: các mặt hàng nông sản (chủ yếu cà phê, tiêu đen).