[vccitranslate]

Company Introduction

Người đại diện

NGUYỄN THỊ DUYÊN

Position

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng

Field of activity

Xây dựng. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét,… Mua bán xăng, dầu, nhớt,…

Contact Info