Organization Chart

Ông Trần Ngọc Liêm

Giám đốc VCCI-HCM

 +84 28 3932 5281

liem@vcci-hcm.org.vn

Bà Nguyễn Hồng Hà

Phó Giám đốc VCCI-HCM

Ông Nguyễn Thế Hưng

Phó Giám đốc VCCI-HCM

Ông Nguyễn Hữu Nam

Phó Giám đốc VCCI-HCM

 +84 28 3932 5989

 huunam@vcci-hcm.org.vn

PHÒNG KẾ TOÁN TÀI VỤ

Chức năng:

 • Tham mưu cho Giám đốc Chi nhánh về chế độ kế toán và công tác quản lý tài chính của đơn vị.
 • Thực hiện các nghiệp vụ kế toán theo quy định của Nhà nước và quy chế tài chính của VCCI.
 • Quản lý công tác tài chính theo Luật Kế toán, Điều lệ, Quy chế tài chính và các văn bản pháp luật có liên quan. Bảo tồn vốn và sử dụng vốn có hiệu quả.

Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ: P. 203, Lầu 2, Tòa nhà VCCI, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: +84 283932 5886 – Fax: +84 28 3932 5472

Ông Nguyễn Hữu Vinh

Trưởng phòng

PHÒNG HỘI VIÊN & ĐÀO TẠO

Chức năng và nhiệm vụ:

 • Duy trì, quản lý và phát triển mạng lưới hội viên tại TP. HCM và 6 tỉnh, thành phía Nam gồm TP. HCM, Long An, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và Lâm Đồng.
 • Tổ chức đào tạo để phát triển, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý, kinh doanh cho các doanh nhân, xây dựng đội ngũ doanh nhân năng động, hiệu quả.
 • Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tư vấn thực thi chính sách, pháp luật; phổ biến, cung cấp, hỗ trợ thông tin kinh doanh, khoa học kỹ thuật cho cộng đồng doanh nghiệp.
 • Là đầu mối tập hợp thông tin, ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp các vấn đề về chính sách nhằm cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh.
 • Hỗ trợ việc thành lập, phối hợp nâng cao năng lực hoạt động và liên kết hệ thống các hiệp hội doanh nghiệp trong cả nước.

Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ: P. 305, Lầu 3, Tòa nhà VCCI, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: +84 28 3932 5149 – Fax: +84 28 3932 5472
 • Email: hoivien@vcci-hcm.org.vn

Ông Nguyễn Đoàn Thông

Trưởng phòng

PHÒNG PHÁP CHẾ TRỌNG TÀI

Chức năng – Nhiệm vụ:

 • Góp ý xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp dưới 2 hình thức: trực tiếp góp ý; tổ chức tập hợp, lấy ý kiến các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia.
 • Tuyên truyền, phổ biến, giải đáp, tư vấn về chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.
 • Tổng hợp các kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia về môi trường kinh doanh chuyển VCCI và các cơ quan chức năng xem xét, tiếp thu, giải quyết.
 • Phối hợp khảo sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo về môi trường kinh doanh theo yêu cầu của ban chuyên môn VCCI và phân công của Ban Giám đốc.
 • Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng xuất khẩu (C/O) theo ủy quyền của cơ quan chức năng như các mẫu C/O: Mẫu A – C/O ưu đãi GSP (trừ hàng giày dép xuất khẩu sang EU); Mẫu B – C/O không ưu đãi (trừ hàng xuất khẩu sang Turkey sử dụng mẫu tương đương -Turkey); Mẫu ICO (hàng cà phê); Mẫu DA59 – C/O không ưu đãi (hàng xuất khẩu sang Nam Phi);… (chi tiết xem tại chuyên mục C/O của website).
 • Xác nhận các trường hợp bất khả kháng và chứng nhận, xác nhận các giấy tờ cần thiết khác trong hoạt động thương mại theo yêu cầu tự nguyện của các bên trong giao dịch hoặc theo yêu cầu, ủy quyền của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ở trong và ngoài nước.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công/ủy quyền của Ban Giám đốc.

Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ: Lầu 1, Tòa nhà VCCI, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: +84 28 3932 6498/ 3932 2806 – Fax: +84 28 3932 5472
 • Email: co@vcci-hcm.org.vn

Ông Vũ Xuân Hưng

Trưởng phòng

TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (Small & Medium Sized Enterprises Promotion Center – SMEPC) là đơn vị chức năng thuộc VCCI-HCM, được giao thực hiện các hoạt động và dự án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV/ SME) trên địa bàn Tp. HCM và 6 tỉnh lân cận do VCCI-HCM phụ trách.

SMEPC thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cho DNNVV như đào tạo, tư vấn, cung cấp thông tin, chắp nối giao thương, hội nghị, hội thảo, diễn đàn cung cấp thông tin và tập hợp ý kiến đóng góp xây dựng chính sách, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi giúp cho DNNVV phát triển.

Hàng năm, SMEPC thực hiện khoảng 50 khóa đào tạo cho trên 1.000 lượt doanh nghiệp; 10 hội nghị, hội thảo, diễn đàn cho khoảng 1.000 lượt doanh nghiệp; các dự án hỗ trợ DNNVV nâng cao năng lực quản lý và tăng cường khả năng cạnh tranh như dự án: Khởi sự Doanh nghiệp và Tăng cường Khả năng Kinh doanh – SIYB (ILO); Phát triển Công nghiệp Phụ trợ – SID (JICA); Chương trình “Hỗ trợ Xúc tiến Xuất khẩu” (phối hợp với HAWA và CBI – Hà Lan); Chương trình “Hỗ trợ Chuyên gia Tư vấn Quản lý Cao cấp cho DNNVV” – PUM (Hà Lan); Dự án “Phổ cập hiểu biết công việc kinh doanh, hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể phát triển thành Doanh nghiệp, tăng nhanh số lượng Doanh nghiệp vừa và lớn” (VCCI); Dự án “Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Kỹ thuật, Công nghệ và Cơ khí” – IPP (Phần Lan); “Tăng cường liên kết cụm DNNVV phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp nông thôn” (VCCI); Youthspark Carrier Readiness (Microsoft – VCCI)… giúp DNNVV nâng cao năng lực quản lý và cạnh tranh, hoàn thiện kỹ năng xuất khẩu, marketing, xúc tiến mở rộng thị trường, bạn hàng trong và ngoài nước. Ngoài ra, hàng năm SMEPC còn phối hợp với các đối tác như Đại học Việt Đức (VGU), Đại học Leipzig, Hiệp hội DN Đức, Mạng lưới VSN, các CLB DN SIYB, Einholding Ltd. và RICO Media tổ chức các hoạt động như “Cuộc thi Đổi mới sáng tạo”, “Eincubate Startup Competition”, SIYB – SME Days…

Trong những năm tới, SMEPC sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch và đề xuất để triển khai các chương trình ngân sách và các dự án mới trong nước và quốc tế theo định hướng tập trung hỗ trợ khởi nghiệp bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh trong hội nhập, tăng cường các chuỗi giá trị và các chương trình hỗ trợ kỹ thuật về đào tạo và tư vấn đồng hành tại doanh nghiệp.

Các đề tài đào tạo tiêu biểu: “Khởi sự Doanh nghiệp và Tăng cường Khả năng Kinh doanh”; “Lập Kế hoạch Kinh doanh”; “Tăng cường kỹ năng làm việc & khởi nghiệp thông qua ứng dụng CNTT”; “Kỹ năng lãnh đạo và quản lý hiệu quả”; “Quản trị mua hàng hiệu quả”; “Kỹ năng bán hàng hiện đại và chuyên nghiệp”; “Quản trị tồn kho và mua hàng”; “Hướng dẫn lập và phân tích báo cáo tài chính”; “Kế toán & thuế”; “Team Building”; “Văn hóa Doanh nghiệp”; “Kỹ năng xúc tiến xuất khẩu”; “Kỹ năng tham dự hội chợ triển lãm”; “Hướng dẫn áp dụng Kaizen & 5S”; “Hướng dẫn áp dụng ISO 14000”; “Các bước đi thực tiễn hỗ trợ DNNVV phòng ngừa tham nhũng”…

Các chủ đề hội nghị, hội thảo, diễn đàn tiêu biểu: “Tiếp cận vốn và công nghệ cho DNNVV”; “Giải pháp tài trợ vốn tín chấp dành cho DNNVV”, “Tăng cường kỹ năng làm việc, khởi nghiệp cho thanh niên và kết nối DNNVV”, “Nền kinh tế tuần hoàn, hướng tiếp cận mới, giảm chất thải ra môi trường”; “Ứng dụng hiệu quả thanh toán điện tử phục vụ phát triển hệ thống bán hàng và kinh doanh”; “Chỉ số khởi nghiệp năm 2015/16”;“Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật Hỗ trợ DNNVV”.

Tài liệu tham khảo về DNNVV:

Luật Hỗ trợ DNNVV (Luật này được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 12 tháng 06 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018)

Nghị định 39/2018/NĐ-CP, ngày 11/3/2018, V/v Quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nghị định 39/2019/NĐ-CP, ngày 10/5/2019, Về tổ chức hoạt động của Quỹ phát triển DNNVV

Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ: P.306 , Lầu 3 Tòa nhà VCCI, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: +84 28 3932 0033 / 3932 5170 – Fax: +84 28 3932 5472

Ông Nguyễn Đức Bình

Giám đốc

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Chức năng:

 • Tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ của VCCI-HCM.
 • Thực hiện việc xây dựng các quy chế, quy định về công tác cán bộ, công tác quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ.
 • Đảm bảo thực hiện đúng các tiêu chuẩn, chế độ chính sách đối với cán bộ.

Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ: P. 206, Lầu 2, Tòa nhà VCCI, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: +84 28 3932 5116 – Fax: +84 28 3932 5472
 • Email: tccb@vcci-hcm.org.vn

Bà Trần Ngọc Đào

Phó Trưởng phòng

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Chức năng – Nhiệm vụ:

 • Tham mưu, giúp việc Ban Giám đốc về quản lý, khai thác và vận hành toàn bộ cơ sở vật chất tòa nhà VCCI-HCM.
 • Quản lý khai thác cho thuê văn phòng và hội trường.
 • Vận hành khai thác, bảo trì và sửa chữa trang thiết bị cơ sở vật chất tòa nhà.
 • Công tác lễ tân, phục vụ tổng hợp.

Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ: P. 207, Lầu 2, Tòa nhà VCCI, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: +84 28 3932 5658 – Fax: +84 28 3932 5472

Ông Nguyễn Văn Quân

Phó Trưởng phòng

HỘI ĐỒNG DOANH NHÂN NỮ VIỆT NAM TẠI TP. HCM

Chức năng – Nhiệm vụ:

 • Triển khai các hoạt động/dự án hỗ trợ cho các DN do nữ làm chủ hoặc điều hành, quản lý trên địa bàn TP. HCM và các tỉnh phía Nam do VCCI-HCM phụ trách.
 • Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho các doanh nghiệp, doanh nhân nữ.
 • Tổ chức đào tạo để phát triển, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, doanh nhân nữ.
 • Tiến hành các hoạt động hỗ trợ xây dựng, quảng bá thương hiệu và và nâng cao uy tín doanh nghiệp; thúc đẩy các dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh doanh thông qua việc chắp nối và giới thiệu bạn hàng, cung cấp thông tin, hướng dẫn và tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu, khảo sát thị trường, hội thảo, hội nghị…và các hoạt động xúc tiến khác.

Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ: P. 308, Lầu 3, Tòa nhà VCCI, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: +84 28 3932 5167 – Fax: +84 28 3932 5472

Bà Lê Thanh Thuý

Trưởng phòng

VĂN PHÒNG GIỚI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Chức năng:

Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tư của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tháng 4/2003 và theo Quyết định số 123/2003/QĐ – TTg (tháng 6/2003) của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ sửa đổi của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, vai trò của Phòng đã được bổ sung thêm chức năng mới là tổ chức đại diện để thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của Người sử dụng lao động (NSDLĐ) ở Việt Nam trong các quan hệ lao động trong nước và quốc tế.

Trước đó từ 5/1997 Văn phòng Giới sử dụng Lao động đã được thành lập để tham mưu cho lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam về các vấn đề lao động, đồng thời duy trì quan hệ ba bên về lao động với các đối tác xã hội như Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Hiện nay Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là thành viên chính thức của Tổ chức Giới chủ thế giới (IOE) và Liên đoàn Giới chủ Châu á-Thái Bình Dương (CAPE)

Nhiệm vụ:

Văn phòng giới sử dụng lao động là cơ quan chuyên môn của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (BEA-VCCI) thực hiện công tác đại diện để thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi của người sử dụng lao động, xúc tiến quan hệ lao động tiến tiến ở Việt Nam:

 • Đại diện cho giới sử dụng lao động Việt Nam trong cơ chế tư vấn ba bên về lao động ở trong nước và phối hợp với tổ chức đại diện của người lao động như Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (VGCL) và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (MOLISA)
 • Consulting to create a favorable working environment for business development, acting as a representative organization reflecting the opinions of employers about difficulties and obstacles in the process of law implementation. employees, thereby protecting the interests of employers.
 • Support the development of provincial employers' associations.
 • Provide services and training to the business community on:
  • Labor Relations
  • Tranh chấp lao động/Đình công/Giải quyết đình công
  • Tiền lương
  • Tạo việc làm
  • Đào tạo nghề
  • Sức khỏe và an toàn lao động
  • Phúc lợi xã hội
  • Luật và tiêu chuẩn lao động
  • Quản lý môi trường tại nơi làm việc
  • Phát triển nguồn nhân lực
  • Lao động nữ và trẻ em
  • Phòng chống HIV/AIDS tại nơi làm việc
  • Năng suất lao động và trách nhiệm xã hội tại doanh nghiệp
  • Phát triển doanh nghiệp nhỏ, khu vực kinh tế tư nhân.

Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ: P. 405 – 406, Lầu 4, Tòa nhà VCCI, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
 • Phone: +84 28 3932 1205 – Fax: +84 28 3932 5472

Bà Bùi Thị Ninh

Trưởng phòng

PHÒNG GIAO DỊCH QUỐC TẾ

Chức năng – Nhiệm vụ:

 • Đầu mối liên hệ với các đối tác nước ngoài gồm các Phòng Thương mại, cơ quan Ngoại giao, các Hiệp hội, Hội đồng xúc tiến Thương mại – Đầu tư và các doanh nghiệp của các nước  để kết nối với cộng đồng DN Việt Nam.
 • Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển quan hệ kinh doanh và đầu tư ở trong và ngoài nước thông qua việc tổ chức các hoạt động thương mại như Diễn đàn, Hội thảo, Giao lưu thương mại, bố trí chương trình làm việc. Tổ chức các Đoàn khảo sát thị trường, tham dự Hội chợ – Triển lãm và Giao lưu thương mại tại nước ngoài.
 • Liên kết với các Hiệp hội DN nước ngoài tại VN để trao đổi, tập hợp thông tin và chuyển tiếp tới các cơ quan chức năng.
 • Phối hợp với các Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư của các Tỉnh, Thành phố thuôc địa bàn Chi nhánh quản lý tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư trong và ngoài nước.

Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ: P. 302, Lầu 3, Tòa nhà VCCI, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: +84 28 3932 7301 – Fax: +84 28 3932 5472

Ông Nguyễn Văn Tuấn

Trưởng phòng

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯƠNG MẠI

Chức năng – Nhiệm vụ:

 • Quản lý các kênh truyền thông của VCCI-HCM: Website, Bản tin, Bản tin điện tử, Mạng xã hội, Danh bạ hội viên.
 • Cung cấp dịch vụ quảng bá thương hiệu trên các kênh truyền thông của VCCI-HCM: Website, E-Bulletin, Facebook, LinkedIn, Youtube.
 • Quản lý và triển khai các dự án: Dự án Liên minh Tạo Thuận lợi thương mại (VTFA), Dự án Connections (Danh bạ hội viên VCCI-HCM),…
 • Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại – đầu tư: Bố trí cuộc gặp cho các doanh nghiệp (Private meetings); Tổ chức giao lưu thương mại cho các đoàn doanh nghiệp (Business matching events); Tổ chức hội thảo, hội nghị, diễn đàn theo chủ đề (Seminars, Workshops, Forums).
 • Tổng hợp và cung cấp thông tin: Biên soạn và cung cấp các ấn phẩm thông tin quảng bá môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và quảng bá hình ảnh VCCI-HCM; Trao đổi thông tin về môi trường kinh doanh chung và theo phân ngành; Cung cấp dữ liệu doanh nghiệp theo yêu cầu.

Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ: P. 205, Lầu 3, Tòa nhà VCCI, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: +84 28 3932 5171 – Fax: +84 28 3932 5472
 • Email: tttt@vcci-hcm.org.vn

Ông Nguyễn Thanh Bình

Giám đốc