Hỏi đáp về kỷ luật lao động

NSDLĐ có thể áp dụng biện pháp khấu trừ thiệt hại vào tiền lương hàng tháng để kỷ luật NLĐ? => Khoản 02, Điều 127 BLLĐ nghiêm cấm việc phạt tiền, cắt lương thay vì xử lý kỷ luật lao

  • Events
  • Training