HEADLINE

_DSC4942
Trụ sở VCCI
Hình CESO 3
Hình CESO 3
Thúc đẩy mạnh mẽ vai trò của nữ giới trong ngành Du lịch - Khách sạn, định hướng từ đây đến năm 2027
Ngày 24/11/2022, VCCI-HCM đã có một buổi gặp gỡ đầy ý nghĩa với tổ chức CESO SACO, điểm lại những thành công mà hai bên đã đạt được trong 5 năm hợp tác, cũng như chia sẻ những định hướng và dự án sắp thực...
All
VCCI News
Economic News
Thematic
Trụ sở VCCI
_DSC4942
315105495-644393657377715-9093063944685197327-n-120221110122942
Vietnam-plus-1_Cover
suc-mua-san-nha-1
Previous
Next
  • Events
  • Training
thesus-1
Untitled-design-36-1
Untitled-design-26-1
380x275-3
Untitled-design-25-1
hopbaobtc-1663654823162398761035
oto-16606173204041928122173
du-thao-luat-gia-sua-doi-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-danh-muc-hang-dinh-gia-de-linh-hoat-thuc-hien
t đai
sua-luat-gia-nham-ngan-chan-sai-pham-trong-hoat-dong-tham-dinh-gia

MEMBER CONNECTION

OUR PARTNERS