Dự án Phát triển Doanh nghiệp Bền vững (SCORE)

Hoạt động Dự án SCORE:

VCCI-HCM tiếp tục hành trình hỗ trợ các DNNVV trước tác động của Covid-19
21 / 05 / 2020
VCCI-HCM hỗ trợ các DNNVV tăng cường khả năng phục hồi trước tác động của Covid-19
14 / 05 / 2020
Tuyên truyền và hỗ trợ doanh nghiệp phòng tránh lây nhiễm Covid-19 tại nơi sản xuất
12 / 05 / 2020
[Video] Dự án SCORE – Nhìn lại các hoạt động năm 2019
Tổng kết Chương trình 100 ngày nói không với tai nạn lao động – Dự án SCORE
25 / 02 / 2020
Chiến dịch “100 ngày nói không với tai nạn lao động”
02 / 10 / 2019
VCCI HCM và H&M tphối hợp triển khai đào tạo về ATVSLĐ cho các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng của H&M
13 / 07 / 2018
Diễn đàn “Nâng cao năng suất – Tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu”
28 / 10 / 2017
                                                [Xem thêm tin tức]

 

Giới thiệu về dự án

Dự án Phát triển Doanh nghiệp bền vững SCORE là chương trình hỗ trợ doanh nghiệp (DN) nâng cao năng lực cạnh tranh một cách bền vững. Dự án được triển khai tại 7 quốc gia bao gồm: Trung Quốc, Indonesia, Nam Phi, Ấn Độ,Ghana, Columbia, Việt Nam. Tại Việt Nam dự án SCORE do Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI-HCM) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp triển khai từ năm 2011.

Mục tiêu

SCORE nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng lực cạnh tranh bền vững đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động.

Các hoạt động chính

Nội dung dự án bao gồm 5 chuyên đề có tính liên kết chặt chẽ

Quá trình và phương pháp triển khai

Kết quả đầu ra

  • Các hiệp hội và tổ chức đào tạo có năng lực quảng bá và cung cấp dịch vụ tư vấn đào tạo SCORE cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên cơ sở bền vững về tài chính.
  • Các đơn vị cung cấp dịch vụ có thể thực hiện SCORE một cách hiệu quả
  • Tăng cường nhận thức về trách nhiệm doanh nghiệp đối với môi trường làm việc của người lao động ở tầm địa phương, quốc gia và quốc tế.

Các đối tác và đơn vị tài trợ

 

  • Sự kiện
  • Đào tạo