[vccitranslate]

Doanh nghiệp đánh giá trực tiếp chất lượng phục vụ của cơ quan hải quan

Sau khi hoàn thành thủ tục hải quan đối với từng tờ khai, doanh nghiệp có thể thực hiện đánh giá mức độ hài lòng đối với chất lượng phục vụ của công chức, đội công tác, chi cục hải quan có liên quan trên phần mềm khai báo hải quan (ECUSVNACCS) theo các mức: “Rất hài lòng”: 5*; “Hài lòng”: 4*; “Bình thường”: 3*; “Không hài lòng”:2*; “Rất không hài lòng”: 1*

Cầu thị sẽ giúp nâng cao chất lượng phục vụ của hải quan

Đây là phần mềm “Hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ của công chức hải quan” để doanh nghiệp chủ động đánh giá về chất lượng hoạt động của công chức và cơ quan Hải quan vừa được Cục Hải quan Hải Phòng xây dựng và đưa vào áp dụng và triển khai.

Sáng kiến này là bước đi cụ thể trong thực hiện Quyết định số 85/QĐ-TCHQ ngày 15/1/2020 của Tổng cục Hải quan về phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2020. Đồng thời, giúp đơn vị ghi nhận, tổng hợp ý kiến đánh giá, mức độ hài lòng của doanh nghiệp.

Theo Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Kiên Giang cho biết, với việc triển khai phần mềm này, trong thời gian tới, Cục Hải quan Hải Phòng mong muốn nhận được nhiều đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp đối với chất lượng sự phục vụ của cán bộ, công chức hải quan thuộc Cục Hải quan Hải Phòng.

Đối với Ban Lãnh đạo Cục, đây là nguồn thông tin quan trọng, giúp cho công tác đánh giá chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức hải quan, qua đó cải thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ của công chức, đội công tác và chi cục hải quan thuộc Cục Hải quan Hải Phòng.

Tất cả thông tin đánh giá của người dân, doanh nghiệp sẽ được Cục Hải quan Hải Phòng tiếp nhận, xác định được nhanh nhất nơi phát sinh vướng mắc, bất cập để kịp thời xác minh, nắm bắt, điều chỉnh… và xử lý, qua đó nghiêm túc xem xét trách nhiệm đối với những trường hợp công chức vi phạm và phản hồi kết quả đến người dân, doanh nghiệp.

4 bước để doanh nghiệp thực hiện việc đánh giá

Bước 1: Doanh nghiệp tiến hành khai báo thủ tục hải quan cho tờ khai và gửi tờ khai đến hệ thống VNACCS/VCIS, doanh nghiệp có thể gửi đánh giá ngay trong quá trình làm thủ tục hải quan khi gặp vướng mắc tại chi cục hoặc sau khi tờ khai đã được cấp phép (giải phóng hàng, mang hàng về bảo quản, thông quan).

Bước 2: Nếu doanh nghiệp đồng ý đánh giá tờ khai thì lựa chọ các mức độ hài lòng tương ứng với số lượng * (theo 5 mức độ như đề cập ở trên).

Bước 3: Sau khi doanh nghiệp đánh giá xong thì click vào mục “ghi nhận”, hệ thống hiển thị các nội dung doanh nghiệp đã đánh giá, doanh nghiệp xác nhận nội dung và lựa chọn “gửi” để gửi đánh giá hoặc “sửa” để quay lại màn hình đánh giá.

Bước 4: Tại bước 1, nếu doanh nghiệp không thực hiện đánh giá ngay thì lựa chọn bỏ qua, hệ thống hiển thị cảnh báo. Đồng thời, để xem các tờ khai chưa đánh giá, doanh nghiệp có thể lựa chọn “xem” ở bước 3, hoặc lựa chọn chức năng “đánh giá mức độ hài lòng” ở menu nghiệp vụ khác.

Để tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các thao tác đánh giá, ngày 15/5 vừa qua, Cục Hải quan Hải Phòng đã nâng cấp Hệ thống lên phiên bản 2.0, để bổ sung thêm một số tính năng như gửi thông tin phản ánh sau khi hoàn thành thủ tục xuất nhập khẩu lô hàng; cho phép doanh nghiệp có thể đánh giá, gửi thông tin phản ánh ngay trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Cụ thể, doanh nghiệp có thể nhập họ tên, số điện thoại và nội dung chi tiết gửi lên Hệ thống. Đồng thời, doanh nghiệp có thể đánh giá nhiều công chức, nhiều khâu nghiệp vụ, nhiều chi cục cùng lúc trên một phiếu đánh giá liên quan đến tờ khai đang thực hiện đánh giá.

Hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ của công chức Hải quan được chính thức hoạt động vào ngày 1/4/2020. Sau khi triển khai, Hệ thống đã được nhiều doanh nghiệp hưởng ứng, phối hợp thực hiện đánh giá chất lượng phục vụ của công chức, đội công tác và chi cục. Cập nhật từ ngày 1/4/2020 đến ngày 27/5/2020, Cục Hải quan Hải Phòng đã nhận được hơn 8.000 ý kiến đánh giá trong đó, 98,3% ý kiến đánh giá từ mức hài lòng trở lên.

Nguồn: Tạp chí Tài chính

  • Sự kiện
  • Đào tạo