[vccitranslate]

Diễn đàn về Văn hóa Doanh nghiệp thời kỳ CMCN 4.0

Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đã và đang tác động mạnh mẽ lên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. CMCN 4.0 không chỉ giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm chi phí mà còn là làn sóng giúp các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong sản xuất – kinh doanh nhằm đáp ứng nhanh, chính xác các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp phải không ngừng tiến hành đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, khả năng quản trị doanh nghiệp toàn diện, hiệu quả và điều không thể thiếu là cần phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu của CMCN 4.0.

Với mục tiêu giúp các doanh nghiệp hội viên nhận thức rõ văn hóa doanh nghiệp là yếu tố căn bản trong công tác quản trị doanh nghiệp để dẫn dắt sự phát triển bền vững trong thời kỳ CMCN 4.0, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Deloitte Việt Nam – Công ty Tiên phong trong lĩnh vực quản trị công ty – tổ chức Diễn đàn về Văn hóa Doanh nghiệp thời kỳ CMCN 4.0 với sự hỗ trợ của Hiệp hội nữ Doanh nhân Hà Nội (HNEW):

  • Thời gian: Thứ tư, ngày 3 tháng 10 năm 2018 (Từ 13:30 đến 17:00)
  • Địa điểm: Hội trường Khách sạn Daewoo, số 360 Kim Mã, Hà Nội
  • Chương trình: Vui lòng xem file đính kèm
  • Kinh phí tham dự:
    + Đối với Hội viên của VCCI và HNEW: 300.000 VND/người
    + Đối với các doanh nghiệp khác: 500.000 VNĐ/người

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng kính mời Quý đơn vị đăng ký tham dự Hội thảo theo mẫu gửi kèm và gửi về Ban Tổ chức trước ngày 01/10/2018:

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCC)
Chị Hồng Ánh, Trưởng phòng Ban Hội viên và Đào tạo
9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: (024) 35742165, 35742022 – Fax: (024) 35742020, 35742030
Email: honganhvcci9@gmail.com

  • Sự kiện
  • Đào tạo