[vccitranslate]

DDCI Đồng Nai 2023 – Đánh giá năng lực điều hành cấp sở ban ngành và địa phương tỉnh Đồng Nai

Nhằm thúc đẩy cải thiện chất lượng điều hành của các sở, ban, ngành và địa phương, tạo động lực cải cách liên tục và đồng bộ giữa các ngành, các cấp, từ đó giúp cho môi trường đầu tư kinh doanh của các Doanh nghiệp thuận lợi, thông thoáng, minh bạch, trong năm 2023, UBND tỉnh Đồng Nai triển khai Bộ chỉ số DDCI – đánh giá chất lượng năng lực điều hành dưới dạng Phiếu khảo sát.

VCCI-HCM phối hợp Hội Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị Triển khai DDCI trên địa bàn Huyện Xuân Lộc.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Khu vực TP. Hồ Chí Minh (VCCI-HCM) là cơ quan trực tiếp tổ chức khảo sát, theo Công văn số 11998/UBND-THNC của UBND tỉnh Đồng Nai, đang phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai cùng chính quyền địa phương tổ chức thực hiện hoạt động phổ biến, tuyên truyền về Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở ban ngành và địa phương thông qua việc thu thập các thông tin trên Phiếu khảo sát. Đây được xem là hình thức phản hồi ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp và các thành phần kinh tế về sự hài lòng của mình trong quá trình thực hiện thực tế các thủ tục hành chính và đánh giá việc kết nối với các cơ quan quản lý hành chính công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

VCCI-HCM phối hợp Hội Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị Triển khai DDCI trên địa bàn TP. Long Khánh.

VCCI-HCM phối hợp Hội Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị Triển khai DDCI trên địa bàn Huyện Cẩm Mỹ.

Hoạt động phổ biến, tuyên truyền về DDCI Đồng Nai 2023 của VCCI-HCM là chuỗi hoạt động được tổ chức lần lượt tại các huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai diễn ra từ ngày 19/12/2023. Các sự kiện không những cung cấp cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đóng trên địa bàn mình hiểu về cách thức của cơ quan tổ chức khảo sát thực hiện mà còn đề cao vai trò của cộng đồng đồng doanh nghiệp khi có đánh giá khách quan, sẽ là nguồn thông tin quý giá giúp tỉnh Đồng Nai nhanh chóng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp.

VCCI-HCM phối hợp Hội Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị Triển khai DDCI trên địa bàn Huyện Thống Nhất.

VCCI-HCM phối hợp Hội Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị Triển khai DDCI trên địa bàn Huyện Vĩnh Cửu.

Dự kiến đầu năm 2024, VCCI-HCM sẽ hoàn thành cuộc khảo sát và cung cấp số liệu thống kê dưới dạng điểm số tại báo cáo giúp cho UBND tỉnh Đồng Nai có cơ sở đánh giá, phân tích và đề xuất các giải pháp thích hợp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Đồng Nai.

Nguồn: Phòng Pháp chế Trọng tài, VCCI-HCM

  • Sự kiện
  • Đào tạo