Sự kiện – Tập huấn cho Người sử dụng lao động

  Khóa huấn luyện dành cho giảng viên huấn luyện an toàn lao động tại Doanh nghiệp

 • 20/08/2020 (08:30 – 16:30)
 • Hội trường lầu 10, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  Khóa đào tạo online Phòng chống lây nhiễm tại nơi làm việc 

 • 11/08/2020 (08:30 – 16:00)
 • Trực tuyến
  Khóa đào tạo “Tái cấu trúc nhân sự : Các lựa chọn pháp lý, xây dựng, triển khai kế hoạch và đối thoại, thương lượng với người lao động”

 • 07/08/2020 (08:30 – 16:30)
 • Hội trường lầu 10, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

 

Hội thảo Cập nhật nội dung điều chỉnh Bộ Luật Lao động 2019

 • 29/05/2020 08:30 AM – 30/05/2020 04:30 PM
 • Hội trường lầu 10, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

 

Hội thảo Lấy ý kiến về Dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi

 • 05/06/2019 (08:00 AM – 12:00 PM)
 • Hội trường lầu 10, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

 

Hội nghị đối thoại với Doanh nghiệp về pháp luật lao động

 • 05/10/2018 (08:00 AM – 04:30 PM)
 • Hội trường Lầu 10, Tòa nhà VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3

 

Diễn đàn “Nâng cao năng suất – Tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu”

 • 27/10/2017 (08:00 AM – 12:00 PM)
 • Ballroom 1-2, Lầu 3, Khách sạn Sheraton Saigon, 80 Đông Du, Quận 1, TP.HCM
Toạ đàm lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

 • 04/01/2017 08:30 AM
 • Phòng họp lầu 10, Tòa nhà VCCI, 171 Võ Thị Sáu, Q. 3