Sự kiện – Tập huấn cho Người sử dụng lao động

 

Hội thảo Cập nhật nội dung điều chỉnh Bộ Luật Lao động 2019

  • 29/05/2020 08:30 AM – 30/05/2020 04:30 PM
  • Hội trường lầu 10, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

 

Hội thảo Lấy ý kiến về Dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi

  • 05/06/2019 (08:00 AM – 12:00 PM)
  • Hội trường lầu 10, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

 

Hội nghị đối thoại với Doanh nghiệp về pháp luật lao động

  • 05/10/2018 (08:00 AM – 04:30 PM)
  • Hội trường Lầu 10, Tòa nhà VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3

 

Diễn đàn “Nâng cao năng suất – Tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu”

  • 27/10/2017 (08:00 AM – 12:00 PM)
  • Ballroom 1-2, Lầu 3, Khách sạn Sheraton Saigon, 80 Đông Du, Quận 1, TP.HCM
Toạ đàm lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

  • 04/01/2017 08:30 AM
  • Phòng họp lầu 10, Tòa nhà VCCI, 171 Võ Thị Sáu, Q. 3