Quan hệ lao độngCẩm nang Thực hiện Bộ Luật Lao động 2019 tại doanh nghiệp

Bộ Luật Lao động 2019 (BLLĐ 2019) được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Bộ luật này được kế thừa BLLĐ 2012 và tiếp thu sửa đổi nhiều ...
Xem chi tiết


Hỏi đáp về nội quy lao động

NSDLĐ có phải bắt buộc ban hành nội quy lao động hay pháp luật chỉ khuyến khích NSDLĐ ban hành? => Theo Điều 118 BLLĐ thì doanh nghiệp, tổ chức có trên 10 NLĐ trở lên thì bắt buộc phải ban hành Nội quy lao ...
Xem chi tiết


Những chuyển dịch trong cơ cấu lao động

Có 2 xu hướng chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp trong vòng 5 năm trở lại đây. Thứ nhất, cơ cấu lao động Việt Nam đã có sự chuyển đổi từ nhóm nghề giản đơn sang nghề nghiệp đòi hỏi kỹ thuật chuyên môn. Thứ ...
Xem chi tiết


Lực lượng lao động đang ngày một già hoá

Cơ cấu lực lượng lao động Việt Nam theo nhóm tuổi từ năm 2010 đến năm 2019 không có nhiều thay đổi. Trong đó, lao động thuộc 6 nhóm tuổi 20 -24, 25 - 29, 30 - 34, 35 - 39, 40 - 44, và ...
Xem chi tiết


Hỏi đáp về lao động nước ngoài

Khi giấy phép lao động cho người nước ngoài hết hạn mà không được cấp mới, trong khi hợp đồng vẫn chưa hết thời hạn thì trường hợp này có được coi là chấm dứt hợp đồng hay không? => Theo Điều 151 và Điều ...
Xem chi tiết


Hỏi xoáy đáp ngay về hợp đồng thử việc

Một NLĐ nếu thử việc ở vị trí A không đạt thì có tiếp tục ký hợp đồng thử việc ở vị trí B hay không? => NSDLĐ có thể ký kết với NLĐ một bản hợp đồng thử việc mới cho vị trí B. ...
Xem chi tiết


Hỏi đáp về kỷ luật lao động

NSDLĐ có thể áp dụng biện pháp khấu trừ thiệt hại vào tiền lương hàng tháng để kỷ luật NLĐ? => Khoản 02, Điều 127 BLLĐ nghiêm cấm việc phạt tiền, cắt lương thay vì xử lý kỷ luật lao động. NLĐ xảy ra vi ...
Xem chi tiết


Các điều lưu ý khi cho thuê lại lao động

CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG LÀ GÌ? Căn cứ theo Điều 52. của Bộ luật lao động thì: 1. Cho thuê lại lao động là việc người lao động giao kết hợp đồng lao động với một người sử dụng lao động là doanh nghiệp ...
Xem chi tiết


5 Lợi ích mà Thương lượng tập thể – Một nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động mang lại

Giới thiệu Thương lượng tập thể là một nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động. Thương lượng lao động tập thể cũng được coi là một quyền có ý nghĩa tạo điều kiện và thúc đẩy cho các quyền và các lợi ích ...
Xem chi tiết


5 PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG THỜI KỲ KHỦNG HOẢNG DO COVID-19

COVID-19 đã để lại những ảnh hưởng nghiêm trọng cho việc sản xuất kinh doanh cũng như tài chính cho nhiều doanh nghiệp. Việc giảm đơn hàng, mặt hàng không có đầu ra khiến sản xuất bị trì trệ dẫn đến việc thừa ngừa mà ...
Xem chi tiết