Phát triển kỹ năngCẩm nang Hướng dẫn việc học nghề, tập nghề tại doanh nghiệp

Trong khuôn khổ các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề thông qua sự gắn kết giữa doanh nghiệp và nhà trường mà Chi nhánh Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI-HCM) đã thực hiện thời gian qua, một ...
Xem chi tiết


Báo cáo Tác động của dịch COVID-19 tới nhu cầu, kỹ năng cho NLĐ và hoạt động đào tạo nguồn nhân lực ngành Logistics VN

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến toàn bộ thị trường lao động, đặc biệt lao động trong ngành Logistics. Nguy cơ phá sản hàng loạt của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Logistics cũng như sự gãy đổ, thay đổi ...
Xem chi tiết


Cuộc họp Hội đồng tư vấn kỹ năng nghề ngành Logistics lần thứ 11

Trong khuôn khổ chương trình Úc cùng Việt Nam Phát triển nguồn nhân lực (Aus4Skills), Hội đồng tư vấn kỹ năng nghề ngành Logistics (LIRC) đã được thành lập và hoạt động từ cuối năm 2017. Một trong những hoạt động nổi bật chính là ...
Xem chi tiết


Diễn đàn quốc gia nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam: “Doanh nghiệp đồng hành đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp”

Doanh nghiệp dẫn dắt trong giáo dục nghề nghiệp thông qua mô hình Hội đồng tư vấn kỹ năng nghề và các kiến nghị từ chương trình nghị sự của ASEAN về giáo dục nghề nghiệp trong tương lai. Phát biểu kết luận tại Diễn ...
Xem chi tiết


Khảo sát doanh nghiệp về nâng cao trình độ kỹ năng nghề và hợp tác với cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Trong năm 2019, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại thành phố Hồ Chí Minh, đã phối hợp với Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (NIVT) và Chương trình Hợp tác Việt-Đức “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” ...
Xem chi tiết


Thông tin về Ngày hội thông tin INFO DAY về ngành Logistics tại trường Cao đẳng Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh

Ngày 30/6/2018, tại trường CĐ Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình “Info day Định hướng ngành Logistics”. Đến tham dự chương trình có sự tham dự của Ban Giám hiệu nhà trường, đại diện VCCI-HCM và đại diện đến từ ...
Xem chi tiết


Hoạt động khảo sát tiêu chuẩn một số nghề ngành Logistics tại Doanh nghiệp dịch vụ Logistics

Trong khuôn khổ Chương trình Úc cùng Việt Nam Phát triển Nguồn nhân lực, nhằm thúc đẩy doanh nghiệp tham gia đóng vai trò trung tâm trong giáo dục nghề nghiệp, mô hình Ban Tư vấn đào tạo ngành được thành lập thí điểm cho ...
Xem chi tiết