Phát triển bền vữngTOR – Tuyển tư vấn thực hiện “Cập nhật báo cáo đánh giá rủi ro và tính dễ bị tổn thương trong chuỗi giá trị tôm và lúa tại đồng bằng sông Cửu Long”

I. Giới thiệu chung: Trong nhiều năm qua, ngành tôm đóng vai trò quan trọng trong xuất khẩu thủy sản Việt Nam ra thế giới. Hàng năm ngành tôm đóng góp khoảng 40-45% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Việt Nam đã trở thành ...
Xem chi tiết


TOR – Tuyển tư vấn Xây dựng hướng dẫn cho quỹ rủi ro biến đối khí hậu

I. Giới thiệu chung: Ngành gạo luôn là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Hằng năm, lượng gạo của Việt Nam xuất khẩu chiếm khoảng 15% tổng lượng gạo xuất khẩu trên thế giới. Năm 2019, Việt ...
Xem chi tiết


Tuyển đối tác thực hiện các hoạt động xây dựng năng lực cho SSPs và SMEs và tham vấn Doanh nghiệp và HTX trong việc thí điểm xây dựng Quỹ rủi ro biến đổi khí hậu

I. Giới thiệu chung:Trong nhiều năm qua, ngành tôm đóng vai trò quan trọng trong xuất khẩu thủy sản Ngành lúa gạo được coi là một trong những ngành chiến lược đối với nền kinh tế Việt Nam do tỷ trọng đóng góp lớn vào ...
Xem chi tiết


Vực dậy từ khủng hoảng do dịch Covid-19 gây ra (bài 3)

Bài 3: Triển vọng tích cực cho các nhà sản xuất khi nhu cầu quay trở lại năm 2021 Nguồn: McKinsey Lược dịch: Huỳnh Trang - Văn phòng Giới sử dụng lao động, VCCI-HCM Sản xuất là một lĩnh vực quan trọng đối với sự tăng trưởng ...
Xem chi tiết


Vực dậy từ khủng hoảng do dịch Covid-19 gây ra (bài 2)

Bài 2: Việt Nam vẫn sẽ phụ thuộc vào nền kinh tế thế giới để lấy lại quỹ đạo tăng trưởng đầy hứa hẹn Nguồn: McKinsey Lược dịch: Huỳnh Trang - Văn phòng Giới sử dụng lao động, VCCI-HCM Chỉ riêng tiêu dùng nội địa sẽ không ...
Xem chi tiết


Vực dậy từ khủng hoảng do dịch Covid-19 gây ra (bài 1)

Bài 1: Việt Nam tiếp tục phát triển vào năm 2020, phần lớn là nhờ chi tiêu cho những thứ thiết yếu Nguồn: McKinsey Lược dịch: Huỳnh Trang - Văn phòng Giới sử dụng lao động, VCCI-HCM Được thúc đẩy bởi tầng lớp trung lưu ...
Xem chi tiết


Các biện pháp phòng chống và ứng phó với lây nhiễm COVID19 tại nơi sản xuất

VCCI-HCM và Dự án SCORE phối hợp xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền và hỗ trợ Doanh nghiệp phòng tránh lây nhiễm Covid-19 tại nơi sản xuất.
Xem chi tiết


Chiến dịch “100 ngày nói không với tai nạn lao động”

100 nhà máy tại khu vực phía Nam đặt mục tiêu thực hiện Chiến dịch 100 ngày nói không với tai nạn lao động (TNLĐ), bao gồm cả những chấn thương nhỏ và tai nạn hụt, bắt đầu từ ngày 27-9. Chiến dịch "100 ngày nói không ...
Xem chi tiết