Phát triển bền vữngCác biện pháp phòng chống và ứng phó với lây nhiễm COVID19 tại nơi sản xuất

VCCI-HCM và Dự án SCORE phối hợp xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền và hỗ trợ Doanh nghiệp phòng tránh lây nhiễm Covid-19 tại nơi sản xuất.
Xem chi tiết


Chiến dịch “100 ngày nói không với tai nạn lao động”

100 nhà máy tại khu vực phía Nam đặt mục tiêu thực hiện Chiến dịch 100 ngày nói không với tai nạn lao động (TNLĐ), bao gồm cả những chấn thương nhỏ và tai nạn hụt, bắt đầu từ ngày 27-9. Chiến dịch "100 ngày nói không ...
Xem chi tiết