Chủ đề5 Lợi ích mà Thương lượng tập thể – Một nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động mang lại

Giới thiệu Thương lượng tập thể là một nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động. Thương lượng lao động tập thể cũng được coi là một quyền có ý nghĩa tạo điều kiện và thúc đẩy cho các quyền và các lợi ích ...
Xem chi tiết


Cẩm nang Hướng dẫn việc học nghề, tập nghề tại doanh nghiệp

Trong khuôn khổ các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề thông qua sự gắn kết giữa doanh nghiệp và nhà trường mà Chi nhánh Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI-HCM) đã thực hiện thời gian qua, một ...
Xem chi tiết


5 PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG THỜI KỲ KHỦNG HOẢNG DO COVID-19

COVID-19 đã để lại những ảnh hưởng nghiêm trọng cho việc sản xuất kinh doanh cũng như tài chính cho nhiều doanh nghiệp. Việc giảm đơn hàng, mặt hàng không có đầu ra khiến sản xuất bị trì trệ dẫn đến việc thừa ngừa mà ...
Xem chi tiết


Báo cáo Tác động của dịch COVID-19 tới nhu cầu, kỹ năng cho NLĐ và hoạt động đào tạo nguồn nhân lực ngành Logistics VN

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến toàn bộ thị trường lao động, đặc biệt lao động trong ngành Logistics. Nguy cơ phá sản hàng loạt của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Logistics cũng như sự gãy đổ, thay đổi ...
Xem chi tiết


Các biện pháp phòng chống và ứng phó với lây nhiễm COVID19 tại nơi sản xuất

VCCI-HCM và Dự án SCORE phối hợp xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền và hỗ trợ Doanh nghiệp phòng tránh lây nhiễm Covid-19 tại nơi sản xuất.
Xem chi tiết


Cuộc họp Hội đồng tư vấn kỹ năng nghề ngành Logistics lần thứ 11

Trong khuôn khổ chương trình Úc cùng Việt Nam Phát triển nguồn nhân lực (Aus4Skills), Hội đồng tư vấn kỹ năng nghề ngành Logistics (LIRC) đã được thành lập và hoạt động từ cuối năm 2017. Một trong những hoạt động nổi bật chính là ...
Xem chi tiết


Diễn đàn quốc gia nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam: “Doanh nghiệp đồng hành đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp”

Doanh nghiệp dẫn dắt trong giáo dục nghề nghiệp thông qua mô hình Hội đồng tư vấn kỹ năng nghề và các kiến nghị từ chương trình nghị sự của ASEAN về giáo dục nghề nghiệp trong tương lai. Phát biểu kết luận tại Diễn ...
Xem chi tiết


Khảo sát doanh nghiệp về nâng cao trình độ kỹ năng nghề và hợp tác với cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Trong năm 2019, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại thành phố Hồ Chí Minh, đã phối hợp với Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (NIVT) và Chương trình Hợp tác Việt-Đức “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” ...
Xem chi tiết


Chiến dịch “100 ngày nói không với tai nạn lao động”

100 nhà máy tại khu vực phía Nam đặt mục tiêu thực hiện Chiến dịch 100 ngày nói không với tai nạn lao động (TNLĐ), bao gồm cả những chấn thương nhỏ và tai nạn hụt, bắt đầu từ ngày 27-9. Chiến dịch "100 ngày nói không ...
Xem chi tiết


Tác động của Hiệp định thương mại tự do VN-EU và công ước cơ bản ILO đến quan hệ lao động tại nơi làm việc ở Việt Nam

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) được coi là một hiệp định đầu tư thương mại toàn diện và tham vọng nhất mà EU ký kết với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Đối với các ngành ...
Xem chi tiết