[vccitranslate]

Công ty Multibook tìm kiếm khách hàng tại Việt Nam

1. Giới thiệu về Công ty TNHH Multibook 

Multibook Co., Ltd. sẽ cung cấp các giải pháp liên quan đến hệ thống toàn cầu và kinh doanh ở nước ngoài của khách hàng trên cơ sở một cửa thông qua tư vấn triển khai hệ thống ở nước ngoài, dịch vụ ERP đám mây toàn cầu, kế toán, dịch vụ gia công phần mềm.

Chúng tôi cũng có một số công ty đối tác và khách hàng tại Việt Nam.

2. Giới thiệu về sản phẩm

“multibook” là phần mềm ERP dựa trên đám mây để quản lý tất cả các nhóm công ty và khái niệm cơ bản như  “đa ngôn ngữ bao gồm tiếng Việt, đa tiền tệ bao gồm Đồng, đa hồ sơ”.

 Phần mềm nhận ra thông tin chia sẻ thời gian thực về kế toán & hàng tồn kho giữa các HQ và các chi nhánh dẫn đến;

– Giải quyết nhanh hơn

– Sự minh bạch của thông tin kế toán và hàng tồn kho

– Tăng cường kiểm soát nội bộ

“multibook” sẽ đẩy nhanh chu trình thu thập thông tin, phân tích kinh doanh và hành động để đưa ra quyết định quản lý liên quan đến tất cả các nhóm công ty và làm cho chiến lược của công ty bạn trở nên tích cực và chính xác hơn.

Chúng tôi thực hiện với phí rất rẻ do áp dụng công nghệ mạng đám mây.

Vui lòng liên hệ nếu quan tâm:

Bà Chihiro Koizumi – Matching Coordinator

Địa chỉ: 1-13 Kanda Izumicho Chiyoda-ku, Tokyo 101-0024, Japan

SĐT: +81-3-5822-7241 Fax:+81-3-5822-7240

Email: ttc@tokyo-kosha.or.jp – Website: http://www.tokyo-trade-center.or.jp/TTC/en/index.html

Trung tâm Thương mại Tokyo được thành lập bởi chính quyền thành phố Tokyo để hỗ trợ các DNVVN tại Tokyo và hỗ trợ chương trình xúc tiến bán hàng ở nước ngoài cho sản phẩm này.

  • Sự kiện
  • Đào tạo