[vccitranslate]

Chính phủ Hồng Kông hỗ trợ Doanh nghiệp mở rộng kinh doanh tại Hồng Kông

Thành lập vào năm 2000, Invest Hong Kong (InvestHK) là một bộ phận thuộc Chính phủ Đặc khu hành chính Hồng Kông, chịu trách nhiệm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Nhiệm vụ của InvestHK là khẳng định và thúc đẩy Hồng Kông trở thành trung tâm tài chính và thương mại quốc tế hàng đầu của châu Á bằng cách thu hút các công ty quan trọng ở nước ngoài và Đại lục đầu tư vào Hồng Kông một cách kinh tế và chiến lược.

InvestHK có các chuyên gia trong các lĩnh vực ưu tiên của Hồng Kông: Dịch vụ Chuyên nghiệp & Kinh doanh, Sản Phẩm Tiêu Dùng, Công nghiệp Sáng tạo, Dịch vụ Tài chính, Công nghệ Tài chính, Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Sáng kiến và Công nghệ, Khởi nghiệp & Doanh nhân, Du lịch & Khách sạn và Giao thông & Công nghiệp cộng với một mạng lưới các nhân viên và đại diện tại 30 thành phố thương mại chính bao phủ các thị trường mục tiêu trên toàn thế giới.

Nhân viên của Cục tại Hồng Kông và nước ngoài làm việc liên tục để hỗ trợ khách hàng thiết lập và mở rộng hoạt động kinh doanh tại Hồng Kông. InvestHK hợp tác với khách hàng trên cơ sở lâu dài và sẵn sàng trợ giúp trong bất kỳ giai đoạn phát triển kinh doanh nào của họ tại Hồng Kông.

Để biết thêm thông tin, vui lòng ghé thăm trang web của InvestHK tại www.investhk.gov.hk

——————————————————-

Established in 2000, Invest Hong Kong (InvestHK) is the Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) Government Department responsible for attracting Foreign Direct Investment. Its mission is to confirm and strengthen Hong Kong as Asia’s leading international business and financial centre by attracting economically and strategically important overseas and Mainland companies to invest in Hong Kong.

InvestHK has industry specialists in Hong Kong’s priority sectors: Business & Professional Services, Consumer Products, Creative Industries, Financial Services, Financial Technology, Information & Communications Technology, Innovation & Technology, Startups & Entrepreneurs, Tourism & Hospitality and Transport & Industrial plus an overseas network of staff and representatives based in 30 key business cities worldwide covering its target markets.

The Department’s staff based in Hong Kong and overseas work seamlessly to support the set up and expansion of clients’ businesses in Hong Kong. InvestHK partners with clients on a long-term basis and is available to help at any stage of their business development in Hong Kong.

For more information, please visit InvestHK’s website at www.investhk.gov.hk

 

  • Sự kiện
  • Đào tạo