Giao lưu Thương mại

22 Tháng 06

Giao lưu thương mại Việt Nam – Hàn Quốc

22/06/2010 09:00 AM

Khách sạn REX (P. Sunflower), 141 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM

17 Tháng 03

Giao luu voi doanh nghiep nuoc ngoai

17/03/2010 10:02 AM

Văn phòng VCCI