Các Luật quan trọng có hiệu lực trong năm 2015

09/02/2015 02:41

Trong năm 2014, Quốc hội đã thông qua 29 Luật, trong đó có các Luật quan trọng đối với hoạt động của các doanh nghiệp trong thời gian sắp tới. Cụ thể như sau:

Các Luật có hiệu lực từ 01/01/2015:

Luật hải quan
Điểm mới:

 • Áp dụng thủ tục hải quan điện tử thay thế về căn bản cho thủ tục giấy truyền thống.
 • Áp dụng triệt để hơn nguyên tắc quản lý rủi ro trong kiểm tra, giám sát hải quan.
 • Quy định rõ ràng và minh bạch về chế độ ưu tiên đối với những DN lớn, chấp hành tốt.
 • Củng cố các quy định về xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan.
 • Đơn giản hóa thủ tục hành chính hải quan.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế
Điểm mới:

 • Bỏ trần chi phí quảng cáo (15%) trong Luật Thuế thu nhập DN.
 • Miễn giảm thuế đối với một số lĩnh vực nông nghiệp như đóng tàu cá, phân bón, thức ăn chăn nuôi, máy móc nông nghiệp, v.v…
 • Nghị định sửa đổi các Nghị định về thuế đã giảm tần suất phải khai và nộp thuế giá trị gia tăng và thu nhập DN, từ tháng lên quý và từ quý lên năm.

Luật phá sản
Điểm mới:

 • Quy định về tuyên bố phá sản theo thủ tục rút gọn.
 • Đưa ra quy định minh bạch hơn trong việc cân bằng lợi ích của chủ nợ và DN bị phá sản.
 • Làm rõ việc xử lý tài sản khi phá sản.

Luật xây dựng
Điểm mới: Đưa thêm 3 loại quy hoạch xây dựng là Quy hoạch vùng, Quy hoạch khu chức năng đặc thu và Quy hoạch nông thôn.

Luật đầu tư công
Điểm mới: Giúp DN giảm các chi phí không chính thức khi thực hiện các hợp đồng với nhà nước.

Các Luật có hiệu lực từ 01/07/2015:

Luật doanh nghiệpLuật đầu tư
Điểm mới lớn nhất của hai đạo luật này là thực hiện tinh thần “chọn bỏ” đã vượt qua tình thần “chọn cho”. Các điểm mới quan trọng khác:

 • Ban hành các danh mục ngành nghề, nghề cấm đầu tư kinh doanh. Ban hành danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ngay trong Luật.
 • Luật Đầu tư đã bỏ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án của nhà đầu tư trong nước; đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án của nhà đầu tư nước ngoài.
 • Bổ sung một số đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư.
 • Bỏ việc ghi ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký DN.
 • Giảm tỷ lệ biểu quyết tối thiểu để thông qua nghị quyết của Đại hội cổ đông.
 • Các quy định về minh bạch hóa tài chính DN, gồm: cấm sở hữu chéo, rút ngắn thời gian góp vốn ở công ty TNHH, quy định chặt chẽ về định giá tài sản góp vốn.
 • Cho phép kinh doanh linh hoạt hơn trong việc quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu…
 • Thống nhất cách hiểu một số khái niệm gây tranh cãi trong thời gian qua như DNNN, tập đoàn kinh tế, DN công ích, DN xã hội và đưa ra các quy định quản lý phù hợp cho các đối tượng trên.

Luật kinh doanh bất động sản

Điểm mới lớn nhất là đảm bảo về mặt tài chính đối với chủ đầu tư dự án.

Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp
Điểm mới: Tạo sự cạnh tranh bình đẳng hơn giữa các DN quốc doanh và phi quốc doanh.

DN có thể tham khảo các văn bản pháp luật trên tại: http://vcci-hcm.org.vn/download

(Tổng hợp từ Bài trình bày của TS. Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch VCCI tại Hội thảo “Kịch bản Kinh tế Việt Nam 2015”)