Giới thiệu báo cáo "Việt Nam trước ngã rẽ – Tham gia chuỗi giá trị toàn cầu thế hệ mới" và "Nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường kết nối giữa DNVVN với DN đầu tư nước ngoài"

05/09/2017 09:02
Thông tin hội thảo
Ngày diễn ra : 
08/09/2017 08:00
Địa điểm: 
Khách sạn Caravelle, 19 Công trường Lam sơn, TP. HCM

HỘI THẢO GIỚI THIỆU BÁO CÁO "VIỆT NAM TRƯỚC NGÃ RẼ - THAM GIA CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU THẾ HỆ MỚI" VÀ "NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI GIỮA DNVVN VỚI DN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI"

Nhằm mục đích công bố hai báo cáo nói trên và thảo luận các phát hiện của báo cáo cũng như các biện pháp tăng cường liên kết giữa DN Việt nam với DN FDI, hỗ trợ DN Việt nam tham gia sâu rộng hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu thế hệ mới, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam chi nhánh Tp. HCM phối hợp với Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) tổ chức hội thảo:

  • Địa điểm:                    Khách sạn Caravelle, 19 Công trường Lam sơn, TP. HCM
  • Thời gian:                   Thứ sáu, Ngày 8/9/2017 (8:00 am - 12:00 pm)

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ:
Phòng Pháp chế Trọng tài, VCCI-HCM
ĐT:083.9326498; Fax: 083.9325472
A. Nguyễn Văn Đức - DĐ: 090 949 7155, Email: nvduc1980@gmail.com

Đính kèmDung lượng
Thu moi va Chuong trinh_Hoi thao cua World Bank_20170908.pdf (35)493.75 KB