Không có dữ liệu về công ty giao lưu thương mại.

Giao lưu Thương mại Việt Nam – Hàn Quốc 2017 - Liên hiệp xuất khẩu sản phẩm chất lượng cao chính phủ Hàn Quốc

Thông tin giao lưu thương mại
Ngày diễn ra : 
26/09/2017 09:00
Địa điểm: 
KS New World Saigon, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. HCM

Đính kèmDung lượng
Phieu-dang-ky_GLTM-VN-HQ_2017092.doc (30)327 KB
DS-DN-Han-Quoc_GLTM-VN-HQ_2017092.jpg861.11 KB
Thu-moi-GLTM-VN-HQ_20170926.jpg1.31 MB