Bản tóm tắt Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP)

07/10/2015 03:17

VCCI-HCM kính gửi quý Doanh nghiệp và Hiệp hội tham khảo Bản tóm tắt Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP) bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Vui lòng download file đính kèm bên dưới.

 Nguồn: Bộ Công thương và USTR

Đính kèmDung lượng
Ban tom tat Hiep dinh Doi tac Thuong mai Xuyen Thai Binh Duong_TPP.pdf (1069)502.64 KB
Summary of the Trans-Pacific Partnership Agreement_TPP.pdf (379)230.02 KB