Le&Associates Mở Rộng Dịch Vụ Tuyển Dụng Nhân Sự Cấp Cao tại Campuchia

26/06/2013 06:19

Nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực của các Doanh nghiệp khi mở rộng hoạt động tại Đông Dương những năm gần đây không ngừng tăng cao. Đáp ứng xu hướng này, tháng 6/2013, Le & Associates đã chính thức mở rộng dịch vụ Tuyển Dụng Nhân Sự Cấp Cao tại Campuchia, thông qua hợp đồng độc quyền cộng tác với đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp tuyển dụng - Impact HR.

Chương trình hợp tác 3 kéo dài năm, trong đó Impact HR sẽ phối hợp cùng L&A tuyển dụng nhân sự cấp cao tại Campuchia và Việt Nam. Đây là một trong những dự án hợp tác mang tính chiến lược, giúp L&A mở rộng thị trường và tạo mối quan hệ hợp tác lâu dài trong lĩnh vực nhân sự tại Đông Dương.